Podsumowanie

Razem możemy więcej! Międzysektorowa współpraca w drodze po zatrudnienie.

Spotkanie podsumowujące współpracę między Centrum Integracji Społecznej, Samorządem, a Pracodawcami, 17.04.2024r., Myszków, siedziba CIS.

Działania Centrum  Integracji Społecznej mają na celu zdobycie zatrudnienia przez osoby oddalone od rynku pracy. Jest to główny cel reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

Bardzo istotnym czynnikiem jest współpraca, którą nawiązaliśmy z samorządami i pracodawcami, bo gdzie jak nie u źródła można szukać wzoru i odpowiedzi, co mogę zrobić, by otrzymać pracę?

CIS “Skrzydła Powiatu” zakończyło we wrześniu ubiegłego roku działania projektowe, jest to dobry czas na podsumowanie dotychczasowych działań oraz inicjatyw. Nasza współpraca z samorządami oraz pracodawcami przyniosła wymierne owoce w postaci staży, zatrudnienia wspieranego a także ponad 40 osób zatrudnionych na umowach o pracę i podobnej ilości umów-zleceń. 360 osób uzyskało wsparcie w postaci uczestnictwa w Centrum, a 248 nabyło kompetencje lub uzyskało kwalifikacje. Wiele z tych osób odbyło kursy zawodowe.

Nie byłoby to możliwe bez organu, który powołał CIS, czyli Fundacji Przyjaciel z Sercem. Praca z człowiekiem, zarówno dzieckiem jak i dorosłym, to działanie w imię naszego motta: “Choćby świat się zawalił modlę się do serca do serce”.

Otwartymi sercami dla naszych inicjatyw okazały się samorządy Miasta Myszków i Miasta Zawiercie oraz Przedsiębiorcy, którzy podjęli współpracę z Fundacją. Serdecznie dziękujemy prelegentom spotkania Panu Włodzimierzowi Żakowi – burmistrzowi Miasta Myszkowa, Panu Arturowi Szmaciarskiemu – kierownikowi Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Panu Adamowi Morzykowi Przedstawicielowi Rady Powiatu Częstochowskiego, Pani Agnieszce Borówce – kierownikowi Centrum Integracji Społecznej, Panu Józefowi Wojtasowi – Inicjatorowi Centrum Integracji Społecznej w powiecie Myszkowskim oraz Ks. Jackowi Gancarkowi – Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej a także pracodawcom, uczestnikom CIS i instruktorom za obecność, dobre słowo oraz czynny udział w spotkaniu.

Licząc na kolejne wspólne działania, dziękujemy za dotychczasową współpracę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content