HISTORIA

KOCHANI!

Trzeba przyznać, że całe zamieszanie związane z fundacją zaczęło się od Dnia Wagarowicza … tzn. Pierwszego dnia wiosny 2007 roku kiedy to Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji częstochowskiej zorganizowały Uroczystość pod hasłem Przyjaciel z Sercem.

Uroczystość pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Częstochowa oraz Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka Metropolity Częstochowskiego zorganizowana w Hali Polonia zgromadziła 4000 Dzieci ze szkół z woj. Śląskiego. Głównym celem inicjowanej przez ks. Jacka Gancarka imprezy było zgromadzenie środków na wyjazd  wakacyjny dla dzieci z biednych rodzin.               

Inicjowane wydarzenie stało się inspiracją do sformalizowania ram działalności przyszłej Fundacji, która miałaby pomagać na różnych płaszczyznach wszystkim potrzebującym: małym, dużym, chorym, zdrowym, zdolnym i mniej zdolnym, wierzącym i nie wierzącym.  

26.10.2009 roku wszystkie osoby tworzące Fundacje mogły oficjalnie nazwać siebie jej członkami. Gdyż to właśnie ta data dała początek jej istnienia.     

Dziś jesteśmy już bogatsi o doświadczenie i śmiało możemy powiedzieć, że za nami sporo czasu wspólnego odkrywania siebie, sporo podjętych inicjatyw, aż wreszcie sporo owoców udało nam się osiągnąć!

Działania które podejmowaliśmy w latach 2009-2016 to „cicha” realizacja celów statutowych Fundacji: organizacja comiesięcznych spotkań dla dzieci i młodzieży, organizacja wyjazdów wakacyjnych, realizacja projektów (tzw. małych grantów) głównie związanych z profilaktyką przez teatr  oraz pierwszą pomocą jak również realizacja koncertów charytatywnych. Czego wyrazem może być filmik 7 lat w obiektywie.

Przedstawiciele Fundacji przez szereg lat kształtowali w sobie pragnienie zrobienia czegoś dobrego dla innych.  Wspólne wyjazdy, warsztaty, imprezy charytatywne, które przyszło im prowadzić uwrażliwiły na potrzeby drugiego człowieka i pokazały jak działać żeby czerpać z tego radość i siłę dla siebie. 

Z tych też racji lata 2017-2020 to czas niosący wiele zmian w Fundacji. Mobilizacja sił, nowe pomysły oraz działania realizowane głównie w powiecie myszkowskim pozwoliły na powołanie nowej komórki w ramach naszej fundacji jaką jest Centrum Integracji Społecznej. Jest to działanie głównie skierowane do osób nieaktywnych zawodowo, które stanowi szansę na ponowne wejście na rynek pracy oraz pomoc w odnalezieniu nowej może dla wielu lepszej drogi.

Najmłodszym dzieckiem Fundacji jest powołanie do życia Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Kuźnia talentów i możliwości”. „Kuźnia talentów i możliwości” to głównie miejsce „zwykłych” spotkań dla niezwykłych dzieci nad którym czuwa kierownik placówki wraz z wychowawcami. Nasza świetlica działa przez 5 dni w tygodniu i ma na celu wspomaganie integralnego rozwoju Dzieci i Młodzieży z powiatu myszkowskiego.

Chcemy aby praca, którą wykonaliśmy nie poszła na marne, a nasze szeregi zasilały wciąż nowe, potrzebne do sprawnego funkcjonowania Fundacji osoby.

Każdego dnia wyrażam ogromną wdzięczność Bogu i Ludziom za każde dobro, które za naszą przyczyną może się dokonywać. Ufam, że motto, które przyświeca naszym działaniom stanie się rzeczywistością a nie tylko pobożnym życzeniem i wspólnie będziemy tworzyć dobrą pełną wartości przestrzeń.

Skip to content