Struktura

ZARZĄD FUNDACJI PRZYJACIEL Z SERCEM

  1. Marta Krajewska – Prezes Fundacji

SPOŁECZNE STANOWISKA FUNKCYJNE

  1. Agnieszka Borówka – Kierownik CIS 
  2. Adam Krajewski – Menager Fundacji
  3. Izabela Knera – Koordynator wolontariatu międzypokoleniowego
  4. Mateusz Gawron – Specjalista ds. administracji
  5. Mateusz Dzieja – specjalista ds.pozyskiwania środków finansowych

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI I INNOWACJI

  1. Jolanta Chabzda – koordynator
  2. Adam Krajewski – zastępca koordynatora
  3. Monika Kosakowska
  4. Klaudia Dyssy