CIS ZAWIESZONY, ALE FUNDACJA POMAGA!

Szanowni Państwo! W świetle ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także poleceniem nr 10/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11.03.2020 r., informuję, że władze Fundacji zawiesiły bieżącą działalność Centrum Integracji Społecznej oraz Placówki Wsparcia Dziennego w formie świetlicy środowiskowej. Nie chcemy jednak pozostać obojętni na potrzeby związane z wprowadzeniem stanu epidemii w naszym kraju, dlatego pracownicy naszej Fundacji pozostają do Państwa dyspozycji organizując następującą pomoc:

Data:

03 kwietnia 2020

Skip to content