FUNDACJA WSPIERA UKRAINIE

Fundacja “Przyjaciel z Sercem” natychmiast po wybuchu wojny w Ukrainie przystosowała i udostępniła bazę lokalową w Myszkowie. Początkowo zorganizowano zbiórkę darów na rzecz osób przybyłych z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym. Z biegiem czasu pracownicy Fundacji opracowali i wdrożyli projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą Centrum Integracji Społecznej „Skrzydła Powiatu” dla Ukrainy w Myszkowie, który zapewnia kompleksowe, eksperckie wsparcie mające na celu integrację osób przybywających z Ukrainy z polskim społeczeństwem – tak, aby osoby te mogły mieć schronienie i wieść w nim godne życie. W tym programie chodzi przede wszystkim o pomoc dla obywateli Ukrainy w aktywnej integracji społecznej, kulturowej, zawodowej oraz w znalezieniu pracy w naszym kraju.

Centrum Integracji Społecznej uruchomiło wsparcie dedykowane osobom przybyłym z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym:

  • warsztaty zawodowe,
  • lekcje języka polskiego dla dorosłych i dzieci,
  • dzienną opiekę nad dziećmi,
  • świadczenie socjalne,
  • pomoc psychologa,
  • doradztwo zawodowe. 
Skip to content