“Mikołajkowe senioralia 2023”

"Mikołajkowe senioralia 2023"

Zadanie publiczne z dziedziny kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą “Mikołajkowe Senioralia 2023” jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Zawiercie. W projekcie uczestniczyło 50 osób.

Bardzo dziękujemy za wsparcie miastu Zawiercie. 

Skip to content