“Przystanek życie”

„Są cztery Ewangelie, piątą pisze każdy swoim życiem. Warto zadać sobie pytanie: czym wypełniona byłaby moja księga życia, gdyby teraz przywołał mnie Pan?
Do takich refleksji zostali skłonieni uczniowie szkół podstawowych z Myszkowa. 3 kwietnia podczas uroczystości poświęconej największemu autorytetowi moralnemu współczesnego świata- papieżowi Janowi Pawłowi II, na deskach myszkowskiego teatru została wystawiona sztuka „Przystanek Życie” w wykonaniu młodzieży z Kuźni Talentów i możliwości działających w wolontariacie młodych przy Fundacji „Przyjaciel z Sercem”.To poruszająca inscenizacja, ukazująca naszą drogę do świętości, którą otworzył dla ludzi Jezus Chrystus. Nasz Patron Święty Jan Paweł II przeszedłszy ją nieustannie wzywał do kroczenia drogą ukazaną w Ewangeliach. Spektakl prezentowany w formie pantomimy, na deski sceniczne przeniosła Marta Krajewska- prezes Fundacji. Młodzi ludzie pod okiem Bogdana Wąchały dostarczyli ponad 700 uczniom wielu emocji i wzruszeń oraz chwil do refleksji. Dopełnieniem była prezentacja postaci Jana Pawła II przygotowana przez ks. Jacka Gancarka
Skip to content