Warsztat Administracyjno-biurowy

Warsztat Administracyjno-biurowy

Uczestnicy tego warsztatu mogą nabyć umiejętności prac biurowych, rozszerzyć swoje kwalifikacje. Będą mogli nauczyć się sposobu jak można dbać o pozytywny wizerunek danego miejsca pracy i troszczyć się o biuro od strony organizacyjnej. Zdobędą umiejętności obsługi komputera, kserokopiarki, organizacji stanowiska pracy a także nauczą się jak prawidłowo wypełniać nałożone obowiązki i obsługiwać klientów. Będzie także możliwość poznania organizacji czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy w biurze. Przybliżone zostaną zasady savoir – vivre`u w pracy oraz elementy prawa administracyjnego i prawa pracy. Zapoznają się z technicznym wyposażeniem miejsca pracy, prowadzeniem dokumentacji biurowej.
Uczestnicy warsztatu nauczą się redagowania różnego rodzaju pism, podstaw obsługi programów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych, skutecznego pozyskiwania informacji z zasobów Internetu. Przewidujemy także zapoznanie się i obsługę prostych programów graficznych na potrzeby biurowe.

Data:

26 sierpnia 2022

Skip to content