Warsztat Animacji Czasu Wolnego

Uczestnicy z Ukrainy będący na warsztacie przy wsparciu instruktora będą uczyć się jak być animatorem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie opieki i rozrywek. Zapoznają się z metodami wychowawczymi, animacją i organizacją czasu wolnego. Nauczą się dbania o higienę i bezpieczeństwo pracy z dziećmi i młodzieżą. W zorganizowanym programie animacyjnym uczestnicy będą nabywać umiejętności z komunikacji potrzebnych w pracy zawodowej w Polsce znajdą się w nim zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne i specjalne animacje dla dzieci i młodzieży.

Skip to content