Warsztat Gastronomiczny

Uczestnicy warsztatu gastronomicznego nabędą umiejętności z zakresu zasad zdrowego i kulturalnego żywienia, przygotowania, jak i dekorowania potraw oraz deserów. Dzięki zajęciom prowadzonym w Centrum uczestnicy warsztatu usług gastronomicznych uzyskają niezbędne umiejętności w zakresie gotowania, pieczenia a nawet planowania zdrowego żywienia w rodzinie. W ramach wyżej wymienionego warsztatu osoby będą również pomagać w kuchniach i stołówkach szkolnych. Oprócz wyżej wymienionych umiejętności jakie zdobędą słuchacze warsztatu gastronomicznego będzie również wiedza z zakresu cateringu.

Skip to content