Warsztat Handlowy

Uczestnicy zdobywali umiejętności negocjacyjne.
Instruktor kształtował i wzmacniał dobre nawyki – każdy może brać udział w negocjacjach, sukcesy odnoszą nieliczni.

Data:

5 czerwca 2023

Skip to content