Warsztat Ogrodniczy

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Myszkowie dokonują dużych zmian nie tylko w swojej integracji społecznej i zawodowej, ale dzięki wykonywanej pracy podczas warsztatu ogrodniczego nabywają nowych umiejętności zmieniając wygląd placu przy Domu Pielgrzyma w Mrzygłodzie. W ramach warsztatu uczestnicy dbają o ogród, sadzą krzewy i kwiaty, układają nowe ścieżki z kostki brukowej.

Skip to content