Warsztat Ogrodniczy

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Myszkowie dokonują dużych zmian nie tylko w swojej reintegracji społecznej i zawodowej, ale dzięki wykonywanej pracy podczas warsztatu ogrodniczego nabywają nowych umiejętności zmieniając wygląd placu przy Domu Pielgrzyma w Mrzygłodzie. W ramach warsztatu zostały położone nowe ścieżki z kostki brukowej, zostały nasadzone krzewy, kwiaty i posiana trawa.
Wrzesień w ogrodzie również potrafi być piękny! Uczestnicy dbają o ogród, który odwdzięczy się jeszcze wspaniałym kwitnieniem i fantastyczną feerią barw.

Data:

15 września 2022

Skip to content