Zajęcia TUS

Tematem warsztatów TUS było budowanie poczucia własnej wartości oraz dostrzeganie swoich mocnych stron… Poprzez gry i zabawy dzieci próbowały uświadomić sobie swoje pozytywne cechy i zdolności, które należy rozwijać oraz te płaszczyzny, nad którymi należy popracować.

Data:

24 stycznia 2022

Skip to content