Doradztwo Zawodowe

Doradztwo zawodowe w CIS dla uczestników z Ukrainy
Pierwszą formą wsparcia z której skorzystały osoby zakwalifikowane do projektu, były zajęcia grupowe z doradcą zawodowym. Uczestnicy, z Ukrainy, którzy zostali objęci integracją zawodową i społeczną w ramach Centrum Integracji Społecznej, korzystają z warsztatów integracji zawodowej oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego. Głównym celem tych zajęć jest przygotowanie uczestników do ponownego i świadomego wejścia na rynek pracy w Polsce, w tym zwłaszcza poprzez: rozeznanie własnego potencjału zawodowego, rozpoznanie własnych predyspozycji zawodowych. Następnym etapem doradztwa zawodowego będzie nauka tworzenia dokumentów aplikacyjnych w języku polskim (CV, list motywacyjny), nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
Z inicjatywy Centrum Integracji Społecznej w Myszkowie Skrzydła Powiatu przy współpracy z Powiatowym Urzedem Pracy w Myszkowie 21 września 2022 odbyło się spotkanie informacyjno szkoleniowe dla naszych uczestników.

Data:

26 września 2022

Skip to content