INFORMACJA

INFORMACJA

Centrum Integracji Społecznej „Skrzydła Powiatu” w ramach uczestnictwa w CIS oferowane pomoc dla osób  w trudnej sytuacji życiowej w tym obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym. Ukrainko Ukraińcu mieszkający w Polsce jeśli przeżywasz trudności przyjdź do nas od data 03.10.2022 prowadzimy zajęcia pokazowe, możesz uzyskać wsparcie.

Skip to content