Warsztat Fitness

Na warsztacie uczestnicy z Ukrainy zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im rozpocząć pracę w Polsce w branży sportowej. Uczestnicy otrzymają wskazówki i informacje na temat pracy fitness zajęć indywidualnych i grupowych, przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności praktyczne do prowadzenia form fitness o charakterze wytrzymałościowym, form wzmacniających, form mieszanych, a także podstawy stretchingu. Program warsztatu oparty jest na solidnej wiedzy oraz wieloletniej praktyce instruktora.

Skip to content