Warsztat Rozbiórkowy

Uczestnicy warsztatu zdobędą odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań rozbiórkowych, przygotowawczych do robót wykończeniowych, remontowych i budowlanych. Dowiedzą się o zasadach, normach, wytycznych w zakresie BHP, dopuszczających do pracy na określonym stanowisku.

Skip to content