DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ CIS

Kto może być uczestnikiem CIS-u?

Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej mogą być osoby zamieszkujące teren powiatu myszkowskiego, wykluczone oraz zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej spełniające przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (dokładnie opisane na końcu tekstu), a także osoby wskazane w art.1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym wraz z ich otoczeniem (wskazane dokładnie na końcu tekstu). Ponadto dzieci osób biorących udział w CIS będą mogły skorzystać w trakcie zajęć opiekunów z bezpłatnej opieki w ramach Klubu Malucha.

CO SIĘ DZIEJE W NASZYM CIS-IE?

 • Osoby zainteresowane podjęciem pracy w ramach zatrudnienia socjalnego mogą nieodpłatnie skorzystać z:
  • konsultacji z prawnikiem, doradcą zawodowym i innymi specjalistami,
  • wielu treningów i warsztatów, spotkań integracyjnych;
 • Oferujemy stałe wsparcie w poszukiwaniu pracy wraz z usługą stomatologa, fryzjera i kosmetyczki, aby poprawić swój wizerunek;
 • Zapewniamy opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć; 

W ramach projektu dla uczestników CIS utworzone zostały warsztaty zawodowe:

 – remontowo-budowlany,

– małej architektury,

– gastronomiczna,

– kroju i szycia,

– manufaktura drewna,

– agroturystyka,

– administracyjno-biurowy,

– kosmetyczny.

 • Zapewniamy bezpłatny kurs zawodowy według predyspozycji uczestnika i bezpłatny egzamin zawodowy;
 • Uczestnicy otrzymują codziennie jeden posiłek (lub ekwiwalent w postaci paczek z żywnością);
 • Uczestnicy za udział w CIS i swoja pracę w ramach zatrudnienia socjalnego otrzymują wynagrodzenie w postaci świadczenia integracyjnego w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych;
 • Zgodnie z przepisami świadczenia integracyjne są wolne od zajęć komorniczych, podobnie jak wszelkie zasiłki otrzymywane z pomocy społecznej.

 NASZE ZADANIA:

 • Dni kariery pn. „Trampolina do sukcesu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z ramienia Gminy i Miasta Koziegłowy organizuje to zadanie w ramach umowy partnerskiej, celem niniejszego zadania jest przede wszystkim umożliwienie osobom poszukującym zatrudnienia, bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z oczekiwaniami i wymogami obecnego rynku pracy,

 • Reintegracja społeczna

Konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem, warsztaty integracyjne, terapeutyczne, coachingowe, ponadto spotkania integracyjne dla uczestników CIS oraz ich rodzin; a także usługi wspierające: (dentysta, fryzjer, kosmetyczka itp.) jak również utworzenie klubu malucha – zorganizowanie zajęć dla dzieci, których rodzice z uwagi na brak opieki nie mogą podjąć pracy.

 • Warsztat Remontowo-budowlany

Uczestnicy warsztatu remontowo-budowlanego nabędą umiejętności w zakresie budowy, przebudowy remontu i naprawy murów, tynków, izolacji pionowych i poziomych, wyrównywanie ubytków i szpachlowanie murów i ścian oraz ich naprawy cząstkowe, montażu, przebudowy konstrukcji ścian gipsowo-kartonowych, uszczelniania i ocieplania konstrukcji ścian, wykonywania otworów drzwiowych, okiennych i technologicznych, likwidacji mostków termicznych w nadprożach drzwiowych i okiennych, montażu, naprawy i wymiany glazury, terakoty i płytek elewacyjnych. W ramach prac grupy remontowo-budowlanej zostanie wyremontowany budynek publiczny z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej.

 • Warsztat Małej architektury

Pracownia małej architektury” i utrzymania terenów zielonych wykonuje prace związane z dbaniem i utrzymaniem porządku na terenach zielonych. Uczestnicy w trakcie zajęć w ramach pracowni zdobywają wiedzę i umiejętności w dziedzinie ogrodnictwa, pielęgnacji zieleni i florystyki nabędą umiejętności z zakresu koszenia trawy, ściółkowania korą, oprysków, aeracji, wertykulacji trawnika, grabienia trawy, liści, pielenia ręcznego, cięcia żywopłotu, sadzenia krzewów i drzew, sadzenia kwiatów, bylin, roślin cebulowych, budowy oczek wodnych, zrywania darni, koszenia terenów mocno zarośniętych, karczowania krzewów, prac leśnych, układanie kwiatów i kompozycji kwiatowych. Uczestnicy dzięki różnego rodzaju materiałom będą mogli także samodzielnie skomponować i wykonać projekty ogrodów, parków, skwerów i zieleńców. W okresie zimowym uczestnicy nabywać będą umiejętności związane z porządkowaniem terenów, odśnieżaniem.

 • Warsztat Gastronomiczny

Uczestnicy warsztatu gastronomicznego nabędą umiejętności z zakresu zasad zdrowego i kulturalnego żywienia, przygotowania, jak i dekorowania potraw oraz deserów. Dzięki zajęciom prowadzonym w Centrum uczestnicy warsztatu usług gastronomicznych uzyskają niezbędne umiejętności w zakresie gotowania, pieczenia a nawet planowania zdrowego żywienia w rodzinie. W ramach wyżej wymienionego warsztatu osoby będą również pomagać w kuchniach i stołówkach szkolnych. Oprócz wyżej wymienionych umiejętności jakie zdobędą słuchacze warsztatu gastronomicznego będzie również wiedza z zakresu cateringu.

 • Warsztat Kroju i Szycia

W ramach warsztatu Kroju i Szycia, uczestnicy wytwarzają ręcznie przedmioty, co wynika z bezpośredniego zapotrzebowania na produkty wytwarzane indywidualnie i unikatowe. Warsztat Kroju i Szycia rozwija wyobraźnię uczestników oraz zdolności manualne i precyzję. Uczestnicy uczą się podstaw robienia wykrojów, podstaw szycia, dekoracji tkanin. Poznają również podstawy marketingu i sprzedaży wytworzonych produktów.

 • Warsztat Manufaktury Drewna

Pracownia Manufaktury Drewna przeprowadza zajęcia z uczestnikami ucząc wykonywania przedmiotów z drewna, drewnianej sklejki, innych materiałów, co wynika z bezpośredniego zapotrzebowania na produkty wytwarzane indywidualnie i unikatowe. Warsztat Manufaktury Drewna rozwija wyobraźnię uczestników oraz zdolności manualne i precyzję. Uczestnicy w ramach zajęć poznają podstawowe techniki reklamy i sprzedaży wytworzonych przez siebie produktów.

 • Warsztat Agroturystki

Pracownia Agroturystycznego wykonuje prace związane z usługami hotelowymi i turystycznymi. siedziba CIS znajduje się u bram do Jury na ciągu komunikacyjnym z Krakowa do Częstochowy. będzie ona rozwijała kompetencje społeczne uczestników CIS. Uczestnicy CIS prowadzą mały hotelik, prowadzą recepcję, utrzymują porządek w obiekcie, sprzątają, obsługują turystów.

 • Warsztat Administracyjno – biurowy

Kierujemy do każdego, kto chce nabyć umiejętności prac biurowych, rozszerzyć swoje kwalifikacje. Ukazujemy jak w kompleksowy sposób można dbać o pozytywny wizerunek danego miejsca pracy i troszczyć się o biuro od strony organizacyjnej. Uczestnicy zdobywają umiejętności obsługi komputera, kserokopiarki, organizacji stanowiska pracy a także uczą się jak prawidłowo wypełniać nałożone obowiązki, redagować pisma, obsługiwać klientów. Przybliżane są zasady savoir – vivre w pracy oraz elementy prawa administracyjnego i prawa pracy. Pokazujemy techniczne wyposażenie miejsca pracy, prowadzenie dokumentacji biurowej, redagowanie pism, obsługę klienta zewnętrznego i wewnętrznego. Przybliżone są w ramach zajęć techniki skutecznego pozyskiwania informacji z zasobów Internetu. Uczestnicy, warsztatu nauczą się redagowania różnego rodzaju pism, podstaw obsługi programów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych.

 • Warsztat Kosmetyczny

Warsztat kosmetyczny stwarza uczestniczkom możliwość zapoznania się z urządzeniami, zasadami pracy oraz organizacją gabinetu kosmetycznego. Jedną z ważnych umiejętności jest możliwość poznania profesjonalnych zasad obsługi klienta. Uczestniczki uczą się wykonywać peelingu kawitacyjny i regulację brwi.

Zajęcia w ramach warsztatu odbywają się w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym

Skip to content