WSPARCIE UKRAINY stare

WSPARCIE UKRAINY

Fundacja “Przyjaciel z Sercem” kontynuując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Centrum Integracji Społecznej „Skrzydła Powiatu” w Myszkowie od 01.04. 2022 roku uruchomiło warsztaty zawodowe dedykowane osobom przybyłym z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

 W tym programie chodzi przede wszystkim o pomoc dla obywateli Ukrainy w aktywnej integracji społecznej i kulturowej oraz w znalezieniu pracy w naszym kraju.

 • Zapewniamy opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć;
 • Uczestnicy otrzymują codziennie jeden posiłek (lub ekwiwalent w postaci paczek z żywnością);
 • Uczestnicy za udział w CIS i swoja pracę w ramach zatrudnienia socjalnego otrzymują wynagrodzenie w postaci świadczenia integracyjnego w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych;
 • Uchodźcy mają tu wsparcie specjalistów – instruktorów zawodu, doradców zawodowych i psychologa, co ma bardzo duże znaczenie w kontekście traumy wojennej.
 • Nauka języka polskiego dla uczestników CIS to podstawa dla tych, którzy chcą tu zostać  i znaleźć stałą pracę.

W ramach projektu dla obywateli z Ukrainy utworzone zostały warsztaty zawodowe:

– Rękodzieła

– Kulinarno-cukierniczy

– Ogrodniczy

– Przedsiębiorczości

– Usług asystenckich

– Dietetyczny

– Opiekuńczy klubu dziecięcego

 • Warsztat Rękodzieła:

W ramach warsztatu rękodzieła uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Myszkowie poznają tajniki sztuki krawieckiej, haftu krzyżykowego i płaskiego, techniki kroju i szycia, rozwijają umiejętności manualne. Uczą się obsługi maszyn i urządzeń. Poznają zasady i zakres pracy indywidualnej i grupowej.

Nabyte umiejętności pozwalają na radzenie sobie z drobnymi pracami krawieckimi w życiu codziennym na potrzeby swoje i swojej rodziny, a przede wszystkim nabyte umiejętności pozwolą na szukanie pracy w szwalniach lub w miejscach, gdzie są prowadzone warsztaty dla dzieci i osób starszych. Uczestnicy poznają metody łączenia materiałów i zastosowania ich w wyrobie. Powstają piękne wyroby krawieckie i dekoracyjne. Kreatywne myślenie pomaga tworzyć im przedmioty wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne.

Podczas warsztatów biorący udział w zajęciach pod okiem instruktora wykonują własnoręcznie przedmioty ozdobne lub użytkowe: torby z własnymi aplikacjami, maskotki lub ozdabiają różnorodnymi technikami poduszki, serca, dynie, jajka wielkanocne i anioły, i wiele innych… Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z technikami plastycznymi takimi jak decoupage, praca z filcem, szycie na maszynie.

 • Warsztat Kulinarno-Cukierniczy:

Uczestnicy Warsztatu Kulinarno-Cukierniczego zapoznają się ze specyfiką zawodu cukiernika. Celem warsztatu jest nabycie umiejętności przygotowania i wypieków dań. Instruktor omawia wymagania na stanowisko pracy oraz narzędzia potrzebne dla osób przygotowujących się w charakterze pomocy cukiernika. Instruktor zwraca szczególną uwagę na ergonomię stanowiska pracy i warunki higieniczne oraz BHP.

 • Warsztat Ogrodniczy

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Myszkowie dokonują dużych zmian nie tylko w swojej integracji społecznej i zawodowej, ale dzięki wykonywanej pracy podczas warsztatu ogrodniczego nabywają nowych umiejętności zmieniając wygląd placu przy Domu Pielgrzyma w Mrzygłodzie. W ramach warsztatu uczestnicy dbają o ogród, sadzą krzewy i kwiaty, układają nowe ścieżki z kostki brukowej.

 • Warsztat Przedsiębiorczości:

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się od instruktora warsztatu jak działa przedsiębiorstwo w Polsce, w jaki sposób poprawnie przygotować biznesplan, skąd wziąć fundusze na kiełkujący biznes oraz w jaki sposób poprowadzić trudne rozmowy w pracy zawodowej. Poznają instytucje wspierające młody biznes oraz jakie trudności czekają na drodze do realizacji wymarzonego planu. Dowiedzą się jakim obszarem pracy są kwestie formalne związane z prowadzeniem własnej firmy oraz planowanie działań związanych z promocją w swojej firmie. Na koniec będą mieli możliwość przedstawienia swojego pomysłu biznesowego i jego weryfikacji.

 • Warsztat Usług Asystenckich:

 W ramach warsztatu uczestnicy przybyli z Ukrainy otrzymają informacje na największe trudności pracowników i zespołów w obszarze podniesienia efektywności pracy asystentów różnych zawodów. Uczestnicy zdobywają umiejętności obsługi komputera, kserokopiarki, organizacji stanowiska pracy a także uczą się jak prawidłowo wypełniać nałożone obowiązki. Przybliżane są zasady savoir – vivre w pracy oraz elementy prawa administracyjnego i prawa pracy. Dowiedzą się jakim obszarem pracy są kwestie formalne, poznają instytucje wspierające. Instruktor warsztatu przedstawi nacisk na konkretne sposoby działania, które decydują, w jaki sposób wykorzystuje się je w miejscu pracy w naszym kraju.

 • Warsztat Dietetyczny:

Uczestnicy warsztatu dietetycznego pod okiem instruktora warsztatu nabywają umiejętności z zakresu zasad zdrowego i kulturalnego żywienia, planowanie jadłospisów – opracowują diety żywieniowe, proces przygotowywania zdrowych potraw i obróbki termicznej produktów żywnościowych, uczą się nadzorowania żywienia w placówkach żywienia zbiorowego.

 • Warsztat Opiekuńczy Klubu Dziecięcego:

Uczestnicy warsztatu podnoszą umiejętności z komunikacji z maluchami. Pod okiem instruktora zawodowego zapoznają się z metodami wychowawczymi, animacją i organizacją czasu wolnego dla dzieci. Rozwijają umiejętności współpracy z innymi uczestnikami życia klubu dziecięcego. Dbają o higienę i bezpieczeństwo pracy z dziećmi.

 • Doradztwo zawodowe w CIS dla uczestników z Ukrainy.

Pierwszą formą wsparcia z której skorzystały osoby zakwalifikowane do projektu, były zajęcia grupowe z doradcą zawodowym. Uczestnicy z Ukrainy, którzy zostali objęci aktywizacją zawodową i społeczną w ramach Centrum Integracji Społecznej, korzystają z warsztatów aktywizacji zawodowej oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego. Głównym celem tych zajęć jest przygotowanie uczestników do ponownego i świadomego wejścia na rynek pracy w Polsce, w tym zwłaszcza poprzez: rozeznanie własnego potencjału zawodowego, rozpoznanie własnych predyspozycji zawodowych. Następnym etapem doradztwa zawodowego będzie nauka tworzenia dokumentów aplikacyjnych w języku polskim (CV, list motywacyjny), nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

 • Porady psychologa w CIS dla uczestników z Ukrainy

 Centrum Integracji Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom osobom przybyłym z Ukrainy, mieszkającym w powiecie myszkowskim uruchomiło psychologiczny punkt konsultacyjno-terapeutyczny w języku ukraińskim. 

Skip to content