WSPARCIE UKRAINY – ROPS

Projekt realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej woj. śląskiego. W ramach projektu zaplanowano świadczenie wsparcia w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.

Uczestnicy warsztatów w CIS SKRZYDŁA POWIATU mają zdobyć umiejętności zawodowe, podwyższyć je lub przekwalifikować się tak aby zdobyte doświadczenie było efektywnie wykorzystane na lokalnym rynku pracy, biorąc jednocześnie pod uwagę indywidualne zainteresowania oraz predyspozycje fizyczno-psychiczne uczestników projektu.

Dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do projektu zapewniamy:

ASYSTENT INTEGRACJI

to osoba, która będzie wspierała uczestników z Ukrainy w integrowaniu się w społeczeństwie polskim w codziennych czynnościach tj. pójście do sklepu, kina, na koncert, do urzędu, komunikacji miejskiej oraz poruszaniu się na rynku pracy, aby w przyszłości samodzielnie potrafili pokonywać trudności życiowe na terenie Polski.

TRENER GOSPODAROWANIA BUDŻETEM

to osoba , która będzie wspierała i pomagała uczestnikom z Ukrainy jak poruszać się w Polsce w sferze finansowej. Forma wsparcia to planowanie, gospodarowanie i zarządzanie budżetem domowym, porady praktyczne – rachunki, banki, ubezpieczenia, podatki, oszczędzanie.

ASYSTENT KURSÓW I SZKOLEŃ

to osoba, która będzie wspomagać swoją wiedzą i doświadczeniem w doborze odpowiedniego kursu lub szkolenia, odpowiednio do oczekiwań i predyspozycji uczestnika. Pomoże także w razie trudności w realizacji kursu.

W ramach projektu dla obywateli z Ukrainy utworzone zostały warsztaty zawodowe:

Warsztaty Ukraińskie - ROPS
0
Zadowolonych Uczestników
0
Skip to content