Warsztaty Wersja 2

warsztaty

Centrum Integracji Społecznej Polska

Warsztat Gastronomiczny

Warsztat Administracjo – Biurowy

Warsztat Manufaktury Drewna

Warsztat Budowlany

Warsztat małej Architektury

Warsztat Kroju i Szycia

Warsztat Agroturystyki

Warsztat Kosmetyczny

WSPARCIE UKRAINY - CIS

Warsztat Kulinarno – Cukierniczy

Warsztat Dietetyczny

Warsztat Usług Asystenckich

Warsztat Opiekuńczy Klubu Dziecięcego

Warsztat Przedsiębiorczości

Warsztat Ogrodniczy

Warsztat Rękodzieła

WSPARCIE UKRAINY - ROPS

Warsztat Odnowy Biologicznej

Warsztat Handlowy

Warsztat Animacji Czasu Wolnego

Warsztat Porządkowy

Warsztat Rozbiórkowy

Warsztat Fitness

Skip to content